Aconitum

Partnerrelatie- en/of gezinsgesprekken


Mensen leven vaak met anderen samen. 
Soms gaat een probleem om deze reden, niet alleen uzelf aan. Er is een partner bij betrokken. Niet zelden hangen de problemen van de ene partner samen met de andere; een situatie waarbij men al jarenlang gevangen zit in vaste patronen en verandering alleen nog mogelijk is door een gezamenlijke actie. Soms maakt u deel uit van een gezin. 
Misschien denkt u, eigenlijk is het meer een probleem juist door anderen. De één wil graag een verandering en de ander wil het houden zoals het is. Er is veel onenigheid, strijd om het gelijk en/of regels worden niet nageleefd. 
U wilt wel samen uit de problemen komen, maar als u erover begint doemen er direct weer nieuwe problemen op. 
Professional meekijken, samen met u, kan helpen om te ontdekken wat de reden is dat uw probleem voortduurt.

Wanneer partnerrelatie?
Iedere partnerrelatie heeft in zijn of haar leefsysteem te maken met spanningen en problemen. Dit hoort bij het samen leven, bijvoorbeeld wanneer de één iets wezenlijk anders wil dan de ander. Soms kom je dan in twee uitersten terecht. Er lijkt dan soms geen goede middenweg te bewerkstelligen. Eén van de twee gaat voor zijn/haar gevoel inleveren.  De spanningen en problemen kunnen ernstig zijn of lang duren. De draaglast neemt toe en de draagkracht neemt juist af.

Dit kan als een ware uitputtingsslag ervaren worden. 
In deze periode kunnen psychische klachten ontstaan zoals angsten, stemmingwisselingen en het idee dat het nooit meer goed komt en een niet gewenste echtscheiding de enige oplossing is. Daarnaast kunnen er ook lichamelijke klachten ontstaan zoals hyperventilatie die de problemen alleen maar vergroten. 
Het komt ook voor dat ongewenst gedrag wordt ontwikkeld als afleiding zoals verslavingsproblematiek of vermijding door veel te ondernemen buiten de relatie om. Ook dit zet de partnerrelatie nog verder onder druk. Als er een samenhang is tussen klachten/problemen en de wisselwerking tussen mensen in een partnerrelatie, kan het aangaan van relatie gesprekken een goede behandelmethode zijn.