Aconitum

Kwaliteitsgaranties


Praktijkhouder van Praktijk Aconitum is mevr. Manon van Wijk

  • Zij is lid van de beroepsvereniging NVSPV (V&VN)
  • Ingeschreven in het kwaliteitsregister voor SPV-en
  • BIG Registratienummer: 69017816530
  • KvK nummer: 09187447

Reglementen: 
De praktijk Aconitum volgt de laatste richtlijnen op ons vakgebied. Daartoe worden de nodige cursussen en opleidingen gevolgd. Tevens zijn wij op genomen en ingeschreven in de registers van de eigen beroeps - brancheverenigingen. De kwaliteitsregisters verplichten ons om elke 5 jaar de benodigde punten te behalen door het volgen van (bij)scholing. 
Wij doen aan dossiervorming en houden ons aan de privacyreglementen.

Klachtenreglement: 
Wij zijn aangesloten bij het klachtenreglement V&VN, voor vrijgevestigde en verzekerd via de VvAA.
Er is een nauwe samenwerking met de partners in de 1ste en 2de lijn GGz, die geraadpleegd en/of ingeschakeld kan worden wanneer dit gewenst wordt.