Aconitum

Netwerk


Praktijk Aconitum heeft door haar lange bestaansrecht in Arnhem een uitgebreid netwerk van verwijzende huisartsen en samenwerking met diverse disciplines in verschillende organisaties.

Er zijn contacten met collegae uit de 1ste en 2de lijn en met vrijgevestigde hulpverleners. Dit betekent snel kunnen reageren op een eventuele vraag voor extra externe expertise.

De wereld verandert voortdurend en ook zijn er steeds weer nieuwe ontwikkelingen in de GGz. zorg. De praktijk houdt deze ontwikkeling zo goed mogelijk bij door netwerk bijeenkomsten en na- en bijscholing te bezoeken. De praktijk kan door haar netwerk snel gebruik maken van korte lijnen voor collegeaal overleg 
en/of afstemming in de samenwerking.