Aconitum

Praktijk Aconitum biedt individuele gesprekken


Werkeloosheid, problemen op uw werk, stress, verlies van iets of iemand, niet goed weten wie en wat u bent. Zomaar een greep uit de vele levensgebeurtenissen van een mens. U kunt zelf al van alles geprobeerd hebben om de problemen het hoofd te bieden. Mogelijk is het nog niet goed genoeg opgelost naar uw zin. U kunt zich hierdoor onzeker, gespannen, somber en ongelukkig voelen. U kunt het idee hebben dat er geen oplossing is voor uw problemen.

Afhankelijk van uw problematiek en behoefte kunt u gebruik maken van therapeutische, begeleidende of meer coachende gesprekken.

De gesprekken hebben veelal een inzichtgevend en ondersteunend karakter. Soms wordt er in de gesprekken terug gegaan naar uw levensgeschiedenis en soms ook juist niet maar naar uw toekomstige wensen. Soms is het belangrijk om de oorsprong van uw klachten te leren begrijpen, zodat u ermee om kunt gaan en kunt gaan accepteren.

Tijdens het therapeutisch contact leren afstand te nemen van uw persoonlijke situatie kan juist een verrassend nieuw licht werpen op de zaak en al helpend zijn.

Hoe wordt er individueel gewerkt? 
Om ontstane problemen op te lossen is een actieve houding wenselijk. 
Er over praten is een allereerste stap. Samen delen maakt de problemen al de helft lichter. Vaak is er ook méér nodig. Bijvoorbeeld zelf gaan durven onderzoeken hoe uw probleem ontstaan is. 
Dit proces van zelfreflectie wordt ondersteund door interventies en directieven (opdrachten) die gegeven worden. De opdrachten worden vrijwel altijd buiten de sessie om uitgevoerd. Zo kan er onder andere gevraagd worden uw levensverhaal op papier te gaan zetten, een aangeraden boek te lezen of om een (lichamelijke) oefening te doen.