Aconitum

Kennis van de Psycho Sociale en Sociale Psychiatrie


Vanuit praktijk Aconitum worden altijd de mogelijk aanwezige sociale en psychiatrische aspecten van de problemen meegenomen in de behandelingsgesprekken.
Dit wordt vergemakkelijkt door de ruime expertise en ervaring op dit gebied.
Een brede kijk zal eerder leiden tot het gewenst resultaat.

Er is op internet tegenwoordig veel te vinden over de diverse psychische en psychiatrische klachten. Praktijk Aconitum kan met u samen kijken naar wat u zelf heeft gelezen op het internet en hoe dit te begrijpen valt binnen uw eigen context.